Komunikat III - 23/24

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r. (z wyłączeniem 03.10.2023 r. – wtorek).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy:

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

poniedziałek - piątek              godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (06.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (13.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (14.10)                        godz. 09.00-14.00

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb.

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.

Stypendia i inne świadczenia z pomocy materialnej w roku akademickim 2023/2024

Aktualne informacje dotyczące świadczeń przysługujących Studentom Politechniki Warszawskiej, w tym Studentom KNEiS, wraz z edytowalnymi formularzami wszystkich wniosków o świadczenia z pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Biura Kanclerza -  Biuro Kanclerza   

Aktualny Regulamin Świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023_2024 

 

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące wytyczne dotyczące wniosków o świadczenia dla studentów PW ( Pismo Prorektora ds Studenckich z dn. 15-09-2023)

  • termin składania wniosków o stypendia - do 16 października 2023r.
  • kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od 1 października 2023r. - 1 294,40 pln.  

Postępowania odwoławcze 

Odwołania od decyzji WKS KNEiS należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w formie papierowej w Sekretariacie KNEiS. 

 

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2022)

Poradnik przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej udostępniony został na stronie internetowej Biura Kanclerza PW.