Sprawy socjalne

Studenci mogą korzystać ze świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej, po złożeniu odpowiedniego wniosku w Dziekanacie, w formie:

Student może ubiegać się również o pomoc materialną z Własnego Funduszu Stypendialnego o:

 • Stypendium Senatu PW
 • Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów
 • Stypendium programu Athens
 • Stypendium programu Erasmus
 • Stypendium naukowe Rektora PW
 • Stypendium Asystenta Stażysty
 • Stypendia specjalne - fundowane (wymienione wcześniej).

Jednak tym, co wyróżnia Politechnikę Warszawską Filię w Płocku spośród innych uczelni, jest współpraca z przemysłem i innymi jednostkami gospodarczymi w Polsce, co skutkuje korzyściami finansowymi dla naszych studentów. Nasi studenci są beneficjentami m.in.:

 • Stypendium Delitissue
 • Stypendium im. dr Mariana Kantona
 • Stypendium im. inż. Mieczysława Króla 
 • Stypendium Basell Orlen Polyolefines
 • Stypendium CNH