Komunikat II - 23/24

Opłaty - I rok studia niestacjonarne I i II stopnia

Prosimy o wniesienie opłat na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb:

  1. opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do 29 września 2023 r. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty (podanie należy złożyć do 28 września – wnioski składane przez system USOSweb https://usosweb.usos.pw.edu.pl
  2. opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)  Legitymacja jest wydawana po uiszczeniu opłaty w wysokości 22 zł.

Numer indywidualnego konta bankowego uzyskają Państwo po zalogowaniu się w systemie USOSWeb. Kwota do zapłaty dostępna jest w sekcji Dla studentów/ Rozliczenia/Naliczenia oczekujące  pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod adresem Decyzja nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów