Wsparcie psychologiczne

Informacja
Politechnika Warszawska oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

Oferowane są następujące formy pomocy:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka,
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
  • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW).

NA WIZYTY NAJLEPIEJ UMAWIAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM:

- skrzynki pocztowej: wsparcie.sp@pw.edu.pl,

- MS Teams 

- telefonu. 

Pomoc psychologiczną dla studentów i pracowników PW Filii w Płocku udziela

mgr Aneta Gajewska 

tel.: 691 390 095

aneta.borowska@pw.edu.plwsparcie.sp@pw.edu.pl

 Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2, pok. 68, Płock

  • Poniedziałek: 8.30 - 16.30
  • Wtorek: 8.30 - 12.30
  • Środa: 10.30 - 18.30

Więcej informacji: Wsparcie psychologiczne