Rozkłady zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Ekonomia II semestr

IV semestr (EBI)

IV semestr (FRA)

VI semestr (FRA)

VI semestr (EBI)

II semestr IV semestr (FRA) VI semestr (EBI)
studia drugiego stopnia
Ekonomia II semestr (FRA) IV semestr (FRA)

II semestr(EBI)

II semestr(FRA)

IV semestr (EBI)

IV semestr (FRA)