Efekty uczenia się KNEiS

Studia I stopnia - profil praktyczny 

Studia II stopnia - profil praktyczny

Od cyklu kształcenia 2023/2024 na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązują efekty uczenia się uchwalone przez Senat PW w dniu 31 maja 2023 r.

Uchwała nr 356/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia prowadzonych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami

Uchwała nr 357/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia prowadzonych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz z załącznikami;