Mechanika i budowa mszyn

mech napis

Specjalność:

> Systemy mechaniczne i energetyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn posiada kompetencje w zakresie:

  • projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów mechanicznych i maszyn, w tym systemów wytwórczych oraz organizacji i realizacji technologii procesów wytwarzania maszyn i innych produktów,
  • metod i narzędzi informatycznych wspomagających prace inżynierskie, obejmujących projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatację i sterowanie maszynami i urządzeniami, a także dobór materiałów inżynierskich,
  • technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych,
  • samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach badawczo-rozwojowych, jak również zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przedsiębiorstwa, organizacji i kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi w aspekcie jakości i efektywności ekonomicznej.

Absolwent może być zatrudniony w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, a także instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Może pracować też w jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

mech foto