Budownictwo

bud  napis

Specjalność:

> Konstrukcje budowlane (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

> Instalacje budowlane (studia niestacjonarne II stopnia)

Absolwent studiów drugiego stopnia zdobywa rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania konstrukcyjnego standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach eksploatacji, modernizacji, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy.

Program kształcenia dla specjalności Instalacje budowlane, prowadzonej na studiach magisterskich, obejmuje poza wiedzą z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych również projektowanie i wykonawstwo instalacji budowlanych: wodociągowych kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i gazowych.

Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania.

Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o niestandardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych.

Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w pełnym zakresie.

Zakres studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej. Absolwenci mają również możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

bud napis