Succes stories

Jak wyglądała droga absolwentów PW do sukcesu? Dzięki komu i czemu absolwenci PW dotarli do miejsc, w których znajdowali się w momencie realizacji badania? Przedstawiamy historie naszych absolwentów, aby stały się inspiracją i źródłem cennych informacji dla młodych osób rozpoczynających przygodę (realnie czy jeszcze w sferze rozważań) z Politechniką Warszawską.

Najlepszą wizytówką Uczelni są jej absolwenci. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Badanie nadal trwa, zapraszamy więc wszystkich absolwentów i wszystkie absolwentki Filii do podzielenia się swoimi historiami.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/428245?lang=pl

 

Wierzbicki P.
Kobuszewski G.
R40-wizytówka