Komunikat I - 23/24

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek) zgodnie z planem zajęć dostępnym w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć), 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, lub na stronie internetowej KNEiS.

W dniu 3 października 2023 r. (wtorek) o godz. 11.00 zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 w PW Filia w Płocku odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Uwaga studenci przyjęci na  I rok studiów stacjonarnych I stopnia

W dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek) obowiązuje poniższy harmonogram zajęć:

  • godz. 9.00 -  Wewnętrzna Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024  - Audytorium
  • godz. 10.00 – szkolenie przygotowujące do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik na odległość - Audytorium
  • godz. 11.00 – wykład z przedmiotu Podstawy nauki o przedsiębiorstwie - Audytorium

Informacje dodatkowe:

  • Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl
  • Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację w dniu 2 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adresdziekanat.knes@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.
  • Do dnia 2 października 2023 r. należy dostarczyć do sekretariatu Kolegium(Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie KNEiS (tel.: 243672126, 24 3672140, 607 501 395,  e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Uwaga studenci przyjęci na  I rok studiów stacjonarnych II stopnia

W dniu 2 października 2023 r. godz. 10.00 w Audytorium odbędzie się  szkolenie przygotowujące do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Pozostałe zajęcia w tym dniu odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym od 25.09.2023 r. w USOSweb lub pod adresem https://www.pw.plock.pl/index.php/Studenci/Sekretariat-KNEiS/Rozklady-zajec