Samorząd Studentów

Samorząd Studentów

Aktualności

SharePoint SSPW

SKŁADY OSOBOWE:

Nasze projekty

Zakwaterowanie w DS Wcześniak

Kontakt

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej. Od 1989 roku członkowie organów Samorządu Studentów reprezentują studentów w gremiach wydziałowych oraz uczelnianych, dzięki czemu studenci Politechniki mają prawo do współdecydowania o wszystkich jej sprawach.
samorząd PW
3 grudnia 2019 roku Parlament Studentów uchwalił nowy Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej składa się z wielu organów:

 1. Kolegium - 14 osób wybieranych przez Parlament, spośród których 11 osób reprezentuje studentów w Senacie PW
 2. Parlament Studentów - najwyższy organ uchwałodawczy. Składa się z  Przewodniczącego Samorządu Studentów,Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu, delegatów z Wydziałowych Rad Samorządu i Rad Mieszkańców, członka zarządu Rady Kół Naukowych oraz delegatów z  List Ogólnouczelnianych
 3. Uczelniana Komisja Wyborcza - najwyższy organ wyborczy Samorządu Studentów
 4. Komisja Rewizyjna - jest organem kontrolnym Samorządu
 5. Komisja Prawna - jest organem opiniującym akty prawne Samorządu
 6. Komisje programowe - zajmują się konkretnymi sprawami z zakresu działalności SSPW:
  • Komisja Socjalna
  • Komisja Dydaktyczna
  • Komisja Finansowo - Gospodarcza
  • Komisja Kultury
  • Komisja Sportu i Turystyki
  • Komisja Domów Studenckich
  • Komisja Promocji i Współpracy Zewnętrznej
  • Komisja Kwaterunkowa
  • Komisja Cyfryzacji
 7. Wydziałowa Rada Samorządu -  jest organem Samorządu Studentów Wydziału
 8. Rada Mieszkańców - jest organem Samorządu Studentów Domu Studenckiego
W 2019 roku Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej obchodził 30-lecie swojego istnienia.
30lecie