Pomoc materialna

Studenci mogą korzystać ze świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej w formie:

 • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego zwiększonego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów:
  • za wyniki w nauce,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
 • zapomogi.

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie.

Istnieje również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia NNW np. w Kasie PKO S.A. na parterze w Gmachu Głównym ul. Łukasiewicza 17, Płock.

Jednak tym, co wyróżnia Politechnikę Warszawską Filię w Płocku spośród innych uczelni, jest współpraca z przemysłem i innymi jednostkami gospodarczymi w Polsce, co skutkuje korzyściami finansowymi dla naszych studentów. Nasi studenci są beneficjentami m.in.:

 • Stypendium Delitissue
 • Stypendium im. dr Mariana Kantona
 • Stypendium im. inż. Mieczysława Króla 
 • Stypendium Basell Orlen Polyolefines
 • Stypendium OPEUS
 • Stypendium CNH

Student może ubiegać się w Politechnice Warszawskiej o pomoc materialną z Własnego Funduszu Stypendialnego:

 • Stypendium Senatu PW
 • Stypendium dla wyróżniających się studentów i doktorantów
 • Stypendium programu Athens
 • Stypendium programu Erasmus
 • Stypendium naukowe Rektora PW
 • Stypendium Asystenta Stażysty
 • Stypendia specjalne - fundowane (wymienione wcześniej).

W związku z szeregiem umów i porozumień PW Filii w Płocku z wieloma firmami, nasi studenci mogą odbywać w nich płatne staże i praktyki, co oprócz korzyści finansowych, umożliwia naszym absolwentom zdobycie doświadczenia i łatwiejszą adaptację na rynku pracy. 

Również prace dyplomowe naszych studentów są corocznie nagradzane poprzez firmy takie jak PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefines Sp. z o. o., CNH Sp. z o. o., Orlen Laboratorium oraz zajmują pierwsze miejsca w ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Płocka konkursie na najlepsze prace dyplomowe.

Więcej informacji na temat spraw socjalnych znajdziesz tutaj