Dlaczego Ekonomia?

Odpowiedzi na to pytanie udzielają studenci kierunku Ekonomia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Wybrałem płocki kampus Politechniki Warszawskiej głównie z powodu możliwości studiowania w mniej zatłoczonym środowisku niż Warszawa, czy inne duże miasta. Ta decyzja pozwala mi w pełni skupić się na studiach, rozwoju osobistym oraz budowaniu wartościowych relacji. Nie żałuję tego wyboru – poznałem wielu wspaniałych ludzi, z których wielu zostało moimi serdecznymi przyjaciółmi. Ponadto dyplom Politechniki Warszawskiej stwarza ogromne możliwości na rynku pracy, otwiera wiele drzwi, co potwierdziło się w moim przypadku. Już w trakcie studiów udało mi się podjąć pracę w zawodzie, co dodatkowo wzbogaca moje doświadczenie i kompetencje. Ponadto, program studiów ekonomicznych na Uczelni jest bardzo praktyczny i dostosowany do potrzeb rynku pracy, co jest kluczowe dla efektywnego przekładania wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. 

Mateusz 

Studia na Politechnice Warszawskiej w Płocku przerosły moje początkowe oczekiwania. Pierwotnie planowałam zakończyć studia po uzyskaniu tytułu licencjata, jednak po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zdecydowałam się na kontynuację nauki na drugim stopniu. 

Wybór ekonomii okazał się trafiony – to idealne połączenie dla osób, które doceniają matematykę, ale niekoniecznie chcą być matematykami. Program studiów łączy aspekty ścisłe i humanistyczne, oferuje coś dla każdego. Nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę z zakresu programu, ale także śledzą na bieżąco wszystko, co Nas otacza i co dla przyszłych ekonomistów stanowi nieocenione źródło inspiracji i aktualnej wiedzy. 

Studia były dla mnie także szansą na samorozwój. Osobiście zaangażowałam się w prace samorządu studenckiego, co nie tylko pozwoliło mi poznać wspaniałych ludzi i wiele się nauczyć, ale także pokonać własne lęki. 

Sara