XVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

XVI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla  laureatów najlepszych prac magisterskich przewidziane są następujące nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 7000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21,

00-919 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską

Na prace czekamy do 14 czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

www.nbp.pl/konkursy.

XVI Konkurs o nagrodę Prezesa NBP-2024